6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

ΣΤΑΣΥ Αττικό Μετρό

ΣΤΑΣΥ Αττικό Μετρό

Συνάντηση συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΣΤΑΣΥ Αττικό Μετρό, Χάρη Δαμάσκο για ενημέρωση και εφοαδιασμό με TEV123 για τον καθαρισμό των αποχετευτικών δικτύων όλων των σταθμών.

Πίσω