6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Βαρδουσίων 4, Αχαρνές, Αττική Τ.Κ.: 13672

Τηλέφωνο: 6944683698

E-mail: petropoulos.valantis@gmail.com

Υπεύθυνος: ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ

Κατηγορία: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Επισκεψιμότητα: 24936

Ιστοσελίδα: http://www.tevsystem123.gr

Παροικιά, Πάρος
84400 / Κυκλάδων

Τηλέφωνο: 6930431825 Υπεύθυνος Τεχνικού τμήματος ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΒΕΤΣΙΑΝΟΣ