6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Δήμος Σπάρτης

Δήμος Σπάρτης

Νέα συνεργασία με τον Δήμο Σπάρτης 29/6/21 για τον γενικό καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου της πόλης με την χρήση του συστήματος TEV123. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την άμεση ανάθεση του έργου. 

Πίσω