6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Δήμος Καλαμάτας

Δήμος Καλαμάτας

Νέα συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας. Διάλυση λυματολάσπης με μείωση του όγκου των αποβλήτων στον βιολογικό Καλαμάτας με απίστευτα αποτελέσματα. Με TEV123 φυσικά και μόνο οικολογικά.

Πίσω