6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Αυτοψία στάσης Αττικό Μετρό

Αυτοψία στάσης Αττικό Μετρό

Μετά από αυτοψία 7/10/21 σε μια απο τις στάσεις του Αττικό Μετρό με μόνιμο πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο, από συσσώρευση αλάτων και άλλων λιπαρών ουσιών, αποδείξαμε ότι με την χρήση του συστήματος TEV123 τα αποτελέσματα για την εξάλειψη τους είναι θεαματικά.

Πίσω