6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Αττικό Μετρό

Αττικό Μετρό

Συνάντηση συνεργασίας με τον Γενικο διευθυντή της Αττικό Μετρό για τον εφοδιασμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων Αττικής με σύστημα καθαρισμού αποχευτικών δικτύων TEV123

Πίσω