6944683698 Βαρδουσίων 4, Αχαρνές petropoulos.valantis@gmail.com

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Νέα συνεργασία 22/6/2021 με το Δήμο Ανατολικής Μάνης για τον γενικό καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου με TEV123. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και άμεση ανάθεση του έργου.

Πίσω